Panduan Peserta


Panduan Am
1.       Tarikh Pertandingan/Raptai
5 July – Rehearsal  4.00pm (Kumang/Keligit/Unduk Ngadau/Keling)
6 July – Rehearsal 9.00am (Kumang/Keligit/Unduk Ngadau/Keling)
                Rehearsal 1.00pm (Tarian Etnik)
6 July – 6.00pm (Pertandingan Akhir Unduk Ngadau)
7 July – Rehearsal 9.00am (Kumang/Keligit/Keling)
                Rehearsal 1.00pm (Tarian Etnik)
7 July – 6.00 pm (Pertandingan Akhir -Kumang/Keligit/Keling)
8 July – Rehearsal-9.00am (TarianEtnik)
8 July – 6.00 pm (Pertandingan Akhir Tarian Etnik Sabah/ Sarawak)

2.       Panduan kepada bakal Kumang/Keligit/UndukNgdau/Keling 2012
-          Setiap peserta diwajibkan hadir pada  setiap sesi rehearsal  pada masa yang ditetapkan.
-          Setiap  pakaian dan kelengakap peserta  adalah di bawah  tanggungjawab sendiri.
-          10% markah penilaian akhir adalah  berdasarkan DISPLIN/KEHADIRAN  semua sesi.
-          Seorang peserta hanya di benarkan  membawa seorang (1) pembantu sahaja.
-          Hanya  15 peserta akan  dipilih untuk setiap kategori  daripada sesi audition.
-          Pemilihan peserta akhir berdasarkan 20% markah online voting dan 80% daripada  JURI(PWSKL).
-          Penganjur (PWSKL) boleh mempertimbangkan peserta yang  tidak hadir sesi audition di  atas hal yang tidak dapat dielakkan  di atas kebenaran  pihak penganjur(PWSKL).
CTH:(Peserta berada di luar negara semasa sesi audition atau di pedalaman Sarawak tetapi sudah bertemu dgn pihak penganjur sebelum sesi audition yg sebenar)
-          Keputusan peserta  yang  berjaya akan  diumumkan awal  bulan April 2012.
-          Peserta Akhir  yang berjaya perlu wajib membayar RM30 sebagai  yuran pendaftaran.
-          Sepanjang pertandingan peserta WAJIB  menggunakan perkhidmatan solekan  (MAKEUP) yang disediakan  oleh pihak PWSKL.
-          Peserta mesti bersetuju mematuhi semua peraturan dan perubahan dari semasa ke semasa oleh penganjur


3.       Panduan untuk  Pembantu
-          Bertanggungjawab sepenuhnya untuk membantu  Kumang/Unduk Ngadau/Keling
-          Bertanggungjawab menjaga pakaian dan menyediakan makanan  untuk peserta
-          Hanya di benarkan berada di belakang pentas semasa pertandingan
-          Memastikan peserta telah membuat persediaan awal sebelum pertandingan


4.       Panduan Tarian Etnik Sabah/Sarawak
-          Setiap kumpulan diwajibkan hadir pada  setiap sesi rehearsal  pada masa yang ditetapkan.
-          Setiap  pakaian dan kelengakap peserta  adalah di bawah  tanggungjawab sendiri.
-          10% markah penilaian akhir adalah  berdasarkan DISPLIN/KEHADIRAN  semua sesi.
-          Setiap kumpulan  hanya di benarkan  membawa seorang (1) pembantu sahaja
-          Hanya 15 pasukan yang mendaftar awal akan di pilih untuk pertandingan ini.
-          Diwajibkan  membuat dua (2) persembahan: tarian etnik dan tarian rampaian etnik
-          Yuran pendaftaran RM150 untuk setiap pasukan.
-          Muzik mesti disediakan  dalam bentuk CD dan diserahkan kepada penganjur(PWSKL)
-          Sinopsis adalah WAJIB disediakan bagi setiap tarian(2 Synopsis)
-          Peserta mesti bersetuju mematuhi semua peraturan dan perubahan dari semasa ke semasa oleh penganjur

5.       Penginapan/Makanan
-          Pengangkutan, penginapan dan makanan adalah di bawah tanggungjawab peserta sendiri.
-          Pihak PWSKL boleh membantu mencari penginapan yang sesuai.
-          Peserta adalah bertanggungjawab di atas semua tiket  penerbangan dan kos yang lain semasa travel ke lokasi penganjuran.
-           
6.              Keselamatan

-          Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab di atas segala kehilangan & kecederaan fizikal  setiap peserta semasa terlibat di dalam pertandingan ini.Setiap peserta yang terlibat di atas risiko sendiri & tidak dibenarkan membuat tuntutan ke atas pihak PWSKL.

BORNEO HORNBILL FESTIVAL 2012
Borang Penilaian Audition


Nama :

Disiplin (10%)
Pengetahuan /Pertuturan(35%)
Personaliti (15%)
Kerjasama (10%)
Kreativiti (10%)
Voting (20%)

Komen :Nama Juri :


BORNEO HORNBILL FESTIVAL 2012
Borang Penilaian Audition

Nama :

Disiplin (10%)
Pengetahuan /Pertuturan(35%)
Personaliti (15%)
Kerjasama (10%)
Kreativiti (10%)
Voting (20%)

Komen :Nama Juri :